Kontakt

Kontakt
Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona”

ul. Partyzantów 3
07 – 410 Ostrołęka

 

tel. +48 731 307 107
e-mail: kontakt@koronaostroleka.pl